Kontaktinfo

Avdeling Kristiansand:

NC Christophersen AS
Postboks 9019
4696 Kristiansand
Telefon:   + 47 37 00 36 00
Telefaks:   + 47 37 00 36 37
E-post:  nc@ncchristophersen.no
Besøksadresse
Skibåsen 40
4636 Kristiansand
Organisasjonsnummer:
NO 916 588 704 MVA

Avdeling Sandnes:

Besøksadresse
Luramyrveien 67A
4313 Sandnes
Telefon: + 47 51 70 60 00